วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ผู้ผลิตผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์สนใจจัดตั้งระบบควบคุมภายใน (Internal Control System: ICS) จริงจัง !มูลนิธิมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ร่วมกับสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : ICS) สำหรับโครงการ / กลุ่มเกษตรกรเกษตรอินทรีย์ ในระหว่างวันจันทร์ที่ 28 กันยายน ถึงวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม ที่ผ่านมานี้ ได้รับความสนใจจาก 14 หน่วยงาน ส่งตัวแทนมาร่วมการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 30 คน ในจำนวนนี้ มีผู้หญิง 5 คน ผู้ชาย 26 คน และต้องแสดงความเสียใจกับเพื่อนจากบริษัทอาหารสากลที่ตั้งใจจะมาร่วมการอบรมครั้งนี้ด้วย แต่เนื่องจากอุปสรรคจากพายุ Ketsana ที่ทำให้ประสบอุบัติเหตุระหว่างทาง (แขนหัก) อย่างไรก็ตามเราจะส่งซีดีที่มีเนื้อหาและภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมดไปให้นะคะ


ผู้เข้าอบรมจากประเทศลาว 4 คน จากองค์กร The Promotion of Organic Farming and Marketing Project มีความตั้งใจมากและได้รับคะแนนดีเด่นในระหว่างการอบรม
ผู้เข้าอบรมรุ่นนี้ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากพอสมควร เนื่องจากวันที่ต้องออกไปฝึกตรวจตรงกับวันที่พายุ กิสนา หรือ Ketsana (เพื่อนจากประเทศลาวแอบบอกว่าที่จริงต้องเรียกว่า "เกสนา" เพราะเป็นชื่อต้นไม้หอมในประเทศลาว) เข้ามาที่จังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่ช่วงกลางคืนต่อเนื่องจนถึงกลางวันที่เราออกภาคสนาม ดังนั้นมูลนิธิฯ จึงแจกร่มให้ทุกคนเป็นของแถม (เรียกได้ว่ารุ่นแจกร่ม) ดูภาพจะรู้ว่าทุกคนสู้ขนาดไหน

ใครเป็นใคร คงพอจำกันได้นะคะ การฝึกตรวจคราวนี้พวกเราได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเกษตรกรเกษตรอินทรีย์บ้านกระทม ต.สำโรง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โครงการเสิรมประสิทธิภาพเกษตรกรจังหวัดสุรินทร์ (คสป.) สหกรณ์กองทุนข้าว จังหวัดสุรินทร์ (บ้านแกใหญ่) และที่ขาดไม่ได้คือ คุณวิจิตร ชูวา ที่กรุณาสละเวลามาช่วยสาธิตการตรวจให้ผู้เข้าอบรมทุกคนดู ต้องขอขอบคุณทุกๆท่่าน ทุกองค์กรที่กล่าวนามมาแล้วไว้ ณ ที่นี้ด้วย

ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่ยังไม่มีประสบการณ์ในการจัดตั้งกลุ่มที่มีระบบ ICS แต่บางกลุ่มได้ปฏิบัติมาบ้างแล้ว แต่ต้องการทบทวนให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ผลการอบรมเชิงปฏิบัติการคราวนี้ ทุกคนรู้สึกพอใจมาก และอยากจะให้มีการอบรมแบบนี้ให้แก่สมาชิกกลุ่ม/องค์กรในอนาคตด้วย


ทุกคนมีความตั้งใจว่าจะนำความรู้ที่ได้รับครั้งนี้ (ทั้งจากวิทยากรและจากเพื่อนๆที่มาอบรม) ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพของกลุ่มสมาชิกและวัตถุประสงค์ของหน่วยงานต่อไป

วิทยากรทุกคนรู้สึกอิ่มใจหลังเสร็จสิ้นการอบรม เมื่อเห็นความุ่งมั่นของผู้มาอบรมทุกคน ก่อนจากกัน ก็ยังไ้ด้ฝากเสียงเพลงให้แก่กันไว้คนละเล็กละน้อยเพื่อเป็นกำลังใจ มีทั้งเพลงภาคเหนือ ลำจากอีสาน เพลงจากลาว และเพลงคนกับควาย 3-4 ท่อนจากวิทยากรซึ่งมีหลายคนฮัมตามได้ด้วย!...ฮืม... (ที่จริงอายุเฉลี่ยก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ 30 แค่นั้นนะเนี่ย..)

มาดูภาพช่่วงท้ายที่ทุกคนต้องทำแบบทดสอบ ดูแล้วผลเป็นอย่างไร คงพอเดาออกนะคะพบกันใหม่ปีหน้าค่ะ

วันจันทร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2552

ข่่าวดี !! โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์


ข่าวดีสำหรับผู้ผลิตผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์มือใหม่ ที่ต้องการพี่เลี้ยงช่วยให้คำปรึกษาระยะเวลาหนึ่ง โดยการริเริ่มของ GTZ และสมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ไทย (TOTA) มีรายละเอียดดังนี้

เรียน ทุกท่าน
 
เนื่องจากทาง GTZ ร่วมกับสมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ (TOTA) จะจัดกิจกรรมการบ่มเพาะผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์  โดยกิจกรรมหลักประกอบการด้วย  ชุดการฝึกอบรม (หลักสูตรผู้บริการ หลักสูตรผู้จัดการฟาร์ม  หลักสูตรการติดตามประเมินผล) จำนวน  4-5 ครั้ง  การศึกษาดูงาน และการให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดจนถึงขั้นตอนการยื่นเอกสารเพื่อสมัครเข้าตรวจรับรองตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล  โดยมีระยะวลาทั้งสิ้น 14 เดือน  ทั้งนี้ยังมีกิจกรรมส่งเสริมด้านการตลาดต่างๆ เช่น  การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าเกษตรอินทรีย์ Biofach และ Thaiflex  ขณะนี้โครงการกำลังเปิดรับผู้ประกอบการที่มีความสนใจจะเข้าร่วมโครงการ  รายละเอียดดังเอกสารแนบ
 
ทางผู้ประกอบการรายใดมีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ  สามารถติดต่อได้ที่ คุณวิลาสินี  ภูนุชอภัย (ผู้จัดการโครงการ) โทรศัพท์ 02-298 2767, 081 7833551, email: wilasinee.poonuchaphai@gtz.de  และขอความอนุเคราะหหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ช่วยประชาสัมพันธ์ให้แก่กลุ่มเป้าหมายของท่านด้วยค่ะ
 
ขอแสดงความนับถือ
 
--
Wilasinee Poonuchaphai
Project Manager, Eco-Efficiency Component
Thai-German Partnership Programme for Enterprise Competitiveness

German Technical Cooperation (GTZ)
3rd floor, Pollution Control Department Bld.
Ministry of Natural Resources and Environment
92 Soi Phahonyothin 7, Phyathai, Bangkok 10400
Tel: 02-298 6335, Mobile : 081-783 3551
Fax 02-298 2629
E-mail: wilasinee.poonuchaphai@gtz.de
Website: www.ecoefficiency.info
Website: www.gtz.de/thailand

วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2552

มาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ มกท.


ในปี 2551 ที่ผ่านมา มูลนิธิมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ร่วมกับสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) ้พัฒนามาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ขึ้นโดยการสนับสนุนของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) และความร่วมมือของ สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคเนื้อ มหาวิทยาล้ัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม พัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน ในระบบปศุสัตว์อินทรีย์ มกท. เป็นครั้งแรก ซึ่งคาดว่าจะพ้นระยะปรับเปลี่ยนได้ไม่เกินปลายปี 2552 นี้

สำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) ได้ประกาศใช้มาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ อย่างเป็นทางการในเดือนกุมภาพันธ์  2552 นี้ ดังนั้น ผู้ผลิตปศุสัตว์ในประเทศไทยที่สนใจระบบมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ มกท. สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงาน  มกท. นะคะ

นอกจากนี้ ในปี 2552 นี้ มูลนิธิมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ร่วมกับสำนักงาน มกท. ได้จัดทำ  แผนพัฒนาขอบข่ายมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ให้ครอบคลุมหมวด โคนม สัตว์ปีก และการเลี้ยงผึ้งอินทรีย์ เพิ่มขึ้นอีก และคาดว่าจะแล้วเสร็จได้ภายในปลายปีนี้หรือต้นปี 2553