วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2552

สนทนากับผู้บริโภค

ผลิตผล/ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์มีความน่าเชื่อถืออย่างไร!


ผลิตผล/ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ที่ได้ รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (Certified Organic Product) เป็นที่ยอมรับและต้องการเพิ่มมากขึ้นสำหรับผู้บริโภคที่ห่วงใยสุขภาพและสิ่ง แวดล้อม เนื่องจาก

ผู้ผลิตผู้ประกอบการสมัครใจที่จะดูแลกระบวนการผลิตของตน โดยหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีสังเคราะห์ทางการเกษตร และสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุ์ (GMOs) รวมถึงพยายามป้องกันผลผลิตอินทรีย์จากการปนเปื้อนอย่างดีที่สุด ตลอดกระบวนการผลิต การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูป การบรรจุ ทุกขั้นตอนจนถึงมือผู้บริโภค 


ผู้ผลิตผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ ที่สมัครขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากลจะได้รับการตรวจเยี่ยมจาก "หน่วยงานรับรองภายนอก" ที่ถือว่า มีสถานะเป็นบุคคลที่ 3 (Third party) นั่นคือการเป็นคนกลางระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น