วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ผู้ผลิตผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์สนใจจัดตั้งระบบควบคุมภายใน (Internal Control System: ICS) จริงจัง !มูลนิธิมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ร่วมกับสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ระบบควบคุมภายใน (Internal Control System : ICS) สำหรับโครงการ / กลุ่มเกษตรกรเกษตรอินทรีย์ ในระหว่างวันจันทร์ที่ 28 กันยายน ถึงวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม ที่ผ่านมานี้ ได้รับความสนใจจาก 14 หน่วยงาน ส่งตัวแทนมาร่วมการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 30 คน ในจำนวนนี้ มีผู้หญิง 5 คน ผู้ชาย 26 คน และต้องแสดงความเสียใจกับเพื่อนจากบริษัทอาหารสากลที่ตั้งใจจะมาร่วมการอบรมครั้งนี้ด้วย แต่เนื่องจากอุปสรรคจากพายุ Ketsana ที่ทำให้ประสบอุบัติเหตุระหว่างทาง (แขนหัก) อย่างไรก็ตามเราจะส่งซีดีที่มีเนื้อหาและภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมดไปให้นะคะ


ผู้เข้าอบรมจากประเทศลาว 4 คน จากองค์กร The Promotion of Organic Farming and Marketing Project มีความตั้งใจมากและได้รับคะแนนดีเด่นในระหว่างการอบรม
ผู้เข้าอบรมรุ่นนี้ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากพอสมควร เนื่องจากวันที่ต้องออกไปฝึกตรวจตรงกับวันที่พายุ กิสนา หรือ Ketsana (เพื่อนจากประเทศลาวแอบบอกว่าที่จริงต้องเรียกว่า "เกสนา" เพราะเป็นชื่อต้นไม้หอมในประเทศลาว) เข้ามาที่จังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่ช่วงกลางคืนต่อเนื่องจนถึงกลางวันที่เราออกภาคสนาม ดังนั้นมูลนิธิฯ จึงแจกร่มให้ทุกคนเป็นของแถม (เรียกได้ว่ารุ่นแจกร่ม) ดูภาพจะรู้ว่าทุกคนสู้ขนาดไหน

ใครเป็นใคร คงพอจำกันได้นะคะ การฝึกตรวจคราวนี้พวกเราได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเกษตรกรเกษตรอินทรีย์บ้านกระทม ต.สำโรง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โครงการเสิรมประสิทธิภาพเกษตรกรจังหวัดสุรินทร์ (คสป.) สหกรณ์กองทุนข้าว จังหวัดสุรินทร์ (บ้านแกใหญ่) และที่ขาดไม่ได้คือ คุณวิจิตร ชูวา ที่กรุณาสละเวลามาช่วยสาธิตการตรวจให้ผู้เข้าอบรมทุกคนดู ต้องขอขอบคุณทุกๆท่่าน ทุกองค์กรที่กล่าวนามมาแล้วไว้ ณ ที่นี้ด้วย

ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่ยังไม่มีประสบการณ์ในการจัดตั้งกลุ่มที่มีระบบ ICS แต่บางกลุ่มได้ปฏิบัติมาบ้างแล้ว แต่ต้องการทบทวนให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ผลการอบรมเชิงปฏิบัติการคราวนี้ ทุกคนรู้สึกพอใจมาก และอยากจะให้มีการอบรมแบบนี้ให้แก่สมาชิกกลุ่ม/องค์กรในอนาคตด้วย


ทุกคนมีความตั้งใจว่าจะนำความรู้ที่ได้รับครั้งนี้ (ทั้งจากวิทยากรและจากเพื่อนๆที่มาอบรม) ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพของกลุ่มสมาชิกและวัตถุประสงค์ของหน่วยงานต่อไป

วิทยากรทุกคนรู้สึกอิ่มใจหลังเสร็จสิ้นการอบรม เมื่อเห็นความุ่งมั่นของผู้มาอบรมทุกคน ก่อนจากกัน ก็ยังไ้ด้ฝากเสียงเพลงให้แก่กันไว้คนละเล็กละน้อยเพื่อเป็นกำลังใจ มีทั้งเพลงภาคเหนือ ลำจากอีสาน เพลงจากลาว และเพลงคนกับควาย 3-4 ท่อนจากวิทยากรซึ่งมีหลายคนฮัมตามได้ด้วย!...ฮืม... (ที่จริงอายุเฉลี่ยก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ 30 แค่นั้นนะเนี่ย..)

มาดูภาพช่่วงท้ายที่ทุกคนต้องทำแบบทดสอบ ดูแล้วผลเป็นอย่างไร คงพอเดาออกนะคะพบกันใหม่ปีหน้าค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น