วันจันทร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2552

ข่่าวดี !! โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์


ข่าวดีสำหรับผู้ผลิตผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์มือใหม่ ที่ต้องการพี่เลี้ยงช่วยให้คำปรึกษาระยะเวลาหนึ่ง โดยการริเริ่มของ GTZ และสมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ไทย (TOTA) มีรายละเอียดดังนี้

เรียน ทุกท่าน
 
เนื่องจากทาง GTZ ร่วมกับสมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ (TOTA) จะจัดกิจกรรมการบ่มเพาะผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์  โดยกิจกรรมหลักประกอบการด้วย  ชุดการฝึกอบรม (หลักสูตรผู้บริการ หลักสูตรผู้จัดการฟาร์ม  หลักสูตรการติดตามประเมินผล) จำนวน  4-5 ครั้ง  การศึกษาดูงาน และการให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดจนถึงขั้นตอนการยื่นเอกสารเพื่อสมัครเข้าตรวจรับรองตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล  โดยมีระยะวลาทั้งสิ้น 14 เดือน  ทั้งนี้ยังมีกิจกรรมส่งเสริมด้านการตลาดต่างๆ เช่น  การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าเกษตรอินทรีย์ Biofach และ Thaiflex  ขณะนี้โครงการกำลังเปิดรับผู้ประกอบการที่มีความสนใจจะเข้าร่วมโครงการ  รายละเอียดดังเอกสารแนบ
 
ทางผู้ประกอบการรายใดมีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ  สามารถติดต่อได้ที่ คุณวิลาสินี  ภูนุชอภัย (ผู้จัดการโครงการ) โทรศัพท์ 02-298 2767, 081 7833551, email: wilasinee.poonuchaphai@gtz.de  และขอความอนุเคราะหหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ช่วยประชาสัมพันธ์ให้แก่กลุ่มเป้าหมายของท่านด้วยค่ะ
 
ขอแสดงความนับถือ
 
--
Wilasinee Poonuchaphai
Project Manager, Eco-Efficiency Component
Thai-German Partnership Programme for Enterprise Competitiveness

German Technical Cooperation (GTZ)
3rd floor, Pollution Control Department Bld.
Ministry of Natural Resources and Environment
92 Soi Phahonyothin 7, Phyathai, Bangkok 10400
Tel: 02-298 6335, Mobile : 081-783 3551
Fax 02-298 2629
E-mail: wilasinee.poonuchaphai@gtz.de
Website: www.ecoefficiency.info
Website: www.gtz.de/thailand

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น