วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2552

มาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ มกท.


ในปี 2551 ที่ผ่านมา มูลนิธิมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ร่วมกับสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) ้พัฒนามาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ขึ้นโดยการสนับสนุนของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) และความร่วมมือของ สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคเนื้อ มหาวิทยาล้ัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม พัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน ในระบบปศุสัตว์อินทรีย์ มกท. เป็นครั้งแรก ซึ่งคาดว่าจะพ้นระยะปรับเปลี่ยนได้ไม่เกินปลายปี 2552 นี้

สำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) ได้ประกาศใช้มาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ อย่างเป็นทางการในเดือนกุมภาพันธ์  2552 นี้ ดังนั้น ผู้ผลิตปศุสัตว์ในประเทศไทยที่สนใจระบบมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ มกท. สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงาน  มกท. นะคะ

นอกจากนี้ ในปี 2552 นี้ มูลนิธิมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ร่วมกับสำนักงาน มกท. ได้จัดทำ  แผนพัฒนาขอบข่ายมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ให้ครอบคลุมหมวด โคนม สัตว์ปีก และการเลี้ยงผึ้งอินทรีย์ เพิ่มขึ้นอีก และคาดว่าจะแล้วเสร็จได้ภายในปลายปีนี้หรือต้นปี 2553
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น